Veřejná zakázka: Rekultivace skládky Lutopecny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 38
Systémové číslo: P13V00000038
Evidenční číslo zadavatele: 369466
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 372748
Na základě předběžného oznámení:
Rekultivace skládky Lutopecny
Počátek běhu lhůt: 12.11.2013
Nabídku podat do: 20.01.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekultivace skládky Lutopecny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky rekultivace skládky, kdy se výrazně sníží riziko ohrožení životního prostředí, dojde k minimalizaci kontaminace pozemních a povrchových vod a provede se začlenění skládky do okolního prostředí se zvýšením biodiverzity lokality.
- Rekultivace skládky bude zahrnovat zemní práce, úpravu tvaru a urovnání skládky, zatěsnění skládky, odvodnění skládky pomocí žlabů. Skládka bude biologicky rekultivována osetím travou a výsadbou keřů a stromů.

Stavbu nelze budovat po etapách a bude členěna dle stavebních objektů.
SO 01 Příprava území + HTÚ;
SO 02 Rekultivace skládky TKO včetně těsnících prvků;
SO 03 Odvodnění skládky;
SO 04 Biologická rekultivace skládky;
SO 05 Oplocení skládky.

Plocha stávající skládky činí dle zaměření 56 240 m2. Rekultivací bude plocha skládky zmenšena na 47 154 m2, tj o cca 9 086 m2. Jedná se o plochu severovýchodně přilehlou ke skládce, na které se nachází ojedinělé hromady odpadů.

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby, která tvoří přílohu zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
VIOLETTE s r. o.
Tovární 42a,
779 00 Olomouc

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky