Veřejná zakázka: Rekonstrukce smuteční síně v Kroměříži - zpracování architektonické studie

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 387
Systémové číslo: P20V00000042
Evidenční číslo zadavatele: VZMR/2020/2/14
Datum zahájení: 04.11.2020
Nabídku podat do: 20.11.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce smuteční síně v Kroměříži - zpracování architektonické studie
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování architektonické studie „REKONSTRUKCE SMUTEČNÍ SÍNĚ V KROMĚŘÍŽI“.

Architektonická studie bude zpracovaná na základě objednatelem předaných podkladů – pasportu objektu a řešené okolní lokality ve formátu dwg. Pasport byl vypracovaný Ing. Tejkalem v II/2020. Dále popisem stávajícího stavu objektu smuteční síně, skladových objektů, parkovacích stání, komunikace a sadových úprav a situačním nákresem vymezeného řešeného území. K dispozici jsou i výkresy ve formátu PDF z archivu stavebního úřadu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 413 223 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mesto-kromeriz.cz) nebo v listinné podobě na adresu sídla zadavatele

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy