Veřejná zakázka: CYKLO opatření - Změna TDZ na ulici Na Lindovce a na ulici Lutopecká v Kroměříži

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 431
Systémové číslo: P21V00000038
Evidenční číslo zadavatele: VZMR/2021/2/11
Datum zahájení: 04.08.2021
Nabídku podat do: 18.08.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: CYKLO opatření - Změna TDZ na ulici Na Lindovce a na ulici Lutopecká v Kroměříži
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba řeší zřízení Vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty na ulicích Na Lindovce a Lutopecká v Kroměříži. V ulici Na Lindovce podle jednoduché dokumentace s názvem: „Cyklo opatření č.2020-13.1 – Změna TDZ na ulici Na Lindovce“ zpracované Michalem Fiantou – MF Projekt. V ulici Lutopecká podle situace SO 103 „Pruh pro cyklisty“, která je součástí dokumentace stavby „Chodník a zastávkový záliv na ulici Lutopecká, Kroměříž“, zpracované Zdeňkem Vladykou, Na Honech I, 5540, 760 05 Zlín. Zřízení chodníku a zastávkového zálivu není součástí zakázky, proto je pro zřízení pruhů pro cyklisty přiložena pouze situace SO 103. Umístění dopravního značení bude provedeno dle Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, vydaného odborem občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kroměříž dne 30.června 2021, spisová značka MeUKM/038798/2021 pro ul. Na Lindovce a dle Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, vydaného odborem občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kroměříž dne 30.června 2021, spisová značka MeUKM/038271/2021 pro ul. Lutopecká.

V rámci stavby bude provedena změna svislého i vodorovného dopravního značení, na vozovce bude v místech křižovatek a některých sjezdů zřízen bezpečnostní protismykový nátěr červené barvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 575 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kroměříž

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mesto-kromeriz.cz), nebo v listinné podobě na na adresu zadavatele: Město Kroměříž, Velké nám.115, 767 01 Kroměříž.

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky