Veřejná zakázka: Rekonstrukce smuteční síně v Kroměříži – projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 459
Systémové číslo: P22V00000014
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.04.2022
Nabídku podat do: 04.05.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce smuteční síně v Kroměříži – projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je:
a) Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení ve smyslu § 1d vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně inženýrské činnosti související s vydáním pravomocného společného povolení dle této zadávací dokumentace. Dokumentace pro vydání společného povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů a dle požadavků příslušného stavebního úřadu tak, aby podle této dokumentace mohlo být vydáno společné povolení. V dokladové části bude dokumentace doplněná vyjádřeními dotčených orgánů a správců inženýrských sítí;
b) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby ve smyslu § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb včetně projektové dokumentace interiéru. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů. Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude i projektová dokumentace interiéru. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována na základě pravomocného společného povolení a na základě dalších požadavků definovaných zadavatelem v rámci kontrolních dnů projektu;
c) Provádění autorského dozoru projektanta ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 837 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kroměříž

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mesto-kromeriz.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky