Zakázka: Předběžná tržní konzultace - Dodávka elektronické úřední desky

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 483
Systémové číslo: P22V00000038
Evidenční číslo zadavatele: PTK/2022/1
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.08.2022
Nabídku podat do: 12.08.2022 10:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Předběžná tržní konzultace - Dodávka elektronické úřední desky
 • Druh zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem uvažované veřejné zakázky je dodávka elektronické úřední desky (vč. dopravy na místo plnění) a její osazení v místě plnění v podloubí Městského úřadu Kroměříž. Stavební připravenost zajistí Zadavatel na základě požadavků specifikovaných Uchazečem.
Předmětem zakázky bude mimo jiné:

- zprovoznění elektronické úřední desky (napojení na datový zdroj a zdroj elektrické energie, oživení elektronické úřední desky a nastavení dle technické specifikace),
- administrátorské zaškolení a zaškolení obsluhy pro práci s jednotlivými zařízeními a softwarem v potřebném rozsahu,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- předání veškerých dokladů nutných k převzetí a užívání díla kupujícím,
- poskytování softwarové podpory díla,
- poskytování servisu díla po dobu záruky 5 let (60 měsíců).

Pro vyloučení případných pochybností zadavatel uvádí, že tato výzva se vztahuje výlučně k předběžné tržní konzultaci ve smyslu § 33 ZZVZ, tj. nejedná se o výzvu k vyjádření předběžného zájmu ve smyslu § 58 odst. 2 a 5 ZZVZ, rovněž se nejedná o výzvu k podání nabídky do zadávacího řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
  Důvod použití jednacího řízení:
  Předběžná tržní konzultace
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Kroměříž

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím e-mailové adresy: zakazky@mestokm.cz

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky