Veřejná zakázka: Studna pro I. a II. fotbalové hřiště, Kroměříž – zhotovení stavby, OPAKOVANÉ ZADÁNÍ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 548
Systémové číslo: P23V00000049
Evidenční číslo zadavatele: VZMR/2022/2/28
Datum zahájení: 21.11.2023
Nabídku podat do: 30.11.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Studna pro I. a II. fotbalové hřiště, Kroměříž – zhotovení stavby, OPAKOVANÉ ZADÁNÍ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce. Jedná se o vybudování nové vrtané studny včetně rozvodů vody a napojení na NN a provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny. Zmíněná vrtaná studna bude umístěna na hranici areálu Sportovního zařízení města Kroměříž, za oplocením východní strany hrací plochy s umělým povrchem.
Venkovním vodovodem bude jímána užitková voda dopravována do nadzemní akumulační nádrže představující nedílnou část technologického zařízení automatické závlahy (dále AZ) fotbalového areálu. Z obslužného objektu AZ, z jeho systémového el. rozvaděče bude instalované čerpadlo v nové studni energeticky napájeno, jištěno a provozně ovládáno.
Stavební práce obsahují:
 vrtanou studnu DN 300/1020 hloubky 9,0 m
 vodovod PE DN32 délka 168,0 m
 kabely NN, napájecí, ovládací délka 2x 165,0 m

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 990 843 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kroměříž

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadavatel upřednostňuje elektronické podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje (dále jen „EZAK“) dostupného na internetové adrese www.ezak.cz, nebo přímo na adrese: https://ezak.mesto-kromeriz.cz. Zároveň je možné nabídky podávat v listinné podobě osobně, poštou nebo jinou obdobnou službou na kontaktní adresu zadavatele: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž.

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky