Veřejná zakázka: Administrativní budova – spisovna MěÚ Kroměříž

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 551
Systémové číslo: P24V00000002
Evidenční číslo zadavatele: VZ/2024/01
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.01.2024
Nabídku podat do: 06.03.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Administrativní budova – spisovna MěÚ Kroměříž
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky jsou stavební práce související s přestavbou stávajícího objektu bývalé plynové sídlištní kotelny na administrativní budovu – spisovnu MěŮ Kroměříž.

Členění stavby na objekty:
SO01 – Spisovna
IO01 – Parkoviště a chodník
IO02 – Přípojka vody
IO03 – Přípojka optického kabelu

Detailní popis předmětu a podmínek plnění veřejné zakázky je uveden v návrhu Obchodních podmínek – Návrh smlouvy o dílo (příloha č. 1 zadávací dokumentace) a v projektové dokumentaci (příloha č. 5 zadávací dokumentace).

Podkladem pro vypracování nabídky je soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, projektová dokumentace a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 788 183 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kroměříž

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mesto-kromeriz.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky