Veřejná zakázka: Odstavné stání na ulici ČS. Armády, Kroměříž

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 560
Systémové číslo: P24V00000011
Evidenční číslo zadavatele: VZMR/2024/03
Datum zahájení: 11.03.2024
Nabídku podat do: 21.03.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstavné stání na ulici ČS. Armády, Kroměříž
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočívající ve vybudování nového odstavného stání na ul. ČS armády v Kroměříži, v travnaté ploše naproti bytovému domu čp. 3998/1. Projektovou dokumentací je navrženo kolmé stání pro osobní automobily s celkovou kapacitou 10 nových stání v celkové délce 30,2 m a celkovou odstavnou plochou ve výměře 127,5 m2. Začátek a konec plochy bude rozšířen o nájezdový a výjezdový oblouk.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 787 608 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kroměříž

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadavatel upřednostňuje elektronické podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje (dále jen „EZAK“) dostupného na internetové adrese www.ezak.cz, nebo přímo na adrese: https://ezak.mesto-kromeriz.cz.
Zároveň je možné nabídky podávat v listinné podobě osobně, poštou nebo jinou obdobnou službou na kontaktní adresu zadavatele: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž.

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy