Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup služeb k zajištění realizace všech aktivit projektu „Zvýšení kvality řízení - Městský úřad Kroměříž II“
Město Kroměříž
podlimitní Zadáno 01.07.2013 22.07.2013 12:00
Zakládání a rekonstrukce uličních stromořadí ve městě Kroměříži
Město Kroměříž
podlimitní Zadáno 25.06.2013 12.07.2013 13:45
Sanace havárie způsobené neznámým pachatelem a likvidace ocelových nádrží s oxidovanými TTO na pozemcích p.č.334/1, 1015/5, 1447/3 v k.ú. Zdounky
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2013 12.07.2013 12:00
ÚPRAVA ZAHRADY A PLOTU MŠ MÁNESOVA, č.p. 3880, KROMĚŘÍŽ
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2013 02.07.2013 12:00
Oprava zdi SVČ Šipka Kroměříž
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2013 28.06.2013 12:00
ZATEPLENÍ A ÚPRAVA STŘECHY MŠ MÁNESOVA, č.p. 3880 V KROMĚŘÍŽI
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2013 03.06.2013 12:00
ZŠ Zachar - zateplení obvodového pláště
Město Kroměříž
podlimitní Zrušeno 22.05.2013 17.06.2013 09:00
Výběrové řízení na zajištění komplexního vzdělávacího kurzu v oblasti projektového řízení
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2013 13.03.2013 12:00
EGovernment v Kroměříži - III. část Vnitřní integrace úřadu ORP Kroměříž
Město Kroměříž
podlimitní Zadáno 03.12.2012 07.01.2013 12:00
Dodání a instalace informačních kiosků, včetně vytvoření turistického portálu
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2012 29.10.2012 12:00
Výběrové řízení na zajištění zpracovatele studií k problematice strategického plánování III.
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2012 22.10.2012 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  10 13 14 15 16 17