Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava mostu ev. č. 01-48-c-M03 přes potok Zacharka na ulici Na Hrázi v Kroměříži
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2013 28.11.2013 13:00
Rekultivace skládky Lutopecny
Město Kroměříž
podlimitní Zadáno 12.11.2013 20.01.2014 10:00
Čištění výústního objektu a kanalizace v Kroměříži - m. č. Trávník
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2013 06.11.2013 12:00
Založení LBK Barborka
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2013 16.10.2013 12:00
Zajištění výkonu práv a povinností zadavatele podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2013 30.09.2013 16:00
Zateplení ZŠ Zachar Kroměříž - částečná výměna výplní otvorů objektu SO 01 učebnový blok
Město Kroměříž
podlimitní Zadáno 13.09.2013 10.10.2013 10:00
Kroměříž - úprava středového ostrova okružní křižovatky nám. Míru
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2013 02.08.2013 12:00
Nákup služeb k zajištění realizace všech aktivit projektu „Zvýšení kvality řízení - Městský úřad Kroměříž II“
Město Kroměříž
podlimitní Zadáno 01.07.2013 22.07.2013 12:00
Zakládání a rekonstrukce uličních stromořadí ve městě Kroměříži
Město Kroměříž
podlimitní Zadáno 25.06.2013 12.07.2013 13:45
Sanace havárie způsobené neznámým pachatelem a likvidace ocelových nádrží s oxidovanými TTO na pozemcích p.č.334/1, 1015/5, 1447/3 v k.ú. Zdounky
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2013 12.07.2013 12:00
ÚPRAVA ZAHRADY A PLOTU MŠ MÁNESOVA, č.p. 3880, KROMĚŘÍŽ
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2013 02.07.2013 12:00
Oprava zdi SVČ Šipka Kroměříž
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2013 28.06.2013 12:00
ZATEPLENÍ A ÚPRAVA STŘECHY MŠ MÁNESOVA, č.p. 3880 V KROMĚŘÍŽI
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2013 03.06.2013 12:00
ZŠ Zachar - zateplení obvodového pláště
Město Kroměříž
podlimitní Zrušeno 22.05.2013 17.06.2013 09:00
Výběrové řízení na zajištění komplexního vzdělávacího kurzu v oblasti projektového řízení
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2013 13.03.2013 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016