Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výběr dodavatele výpočetní techniky
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2017 31.10.2017 10:00
Dodávka a montáž herních prvků na hřiště, Kroměříž
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2017 25.10.2017 10:00
Dodávka kompostérů, Kroměříž
Město Kroměříž
podlimitní Zadáno 06.10.2017 01.11.2017 09:00
Poskytování právních služeb v souvislosti s právním poradenstvím po uzavření akcionářské dohody mezi akcionáři korporace Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2017 09.10.2017 10:00
Dodávka osobních vozidel nižší třídy
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2017 09.10.2017 09:45
Sportovní areál Postoupky
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2017 03.10.2017 10:00
Oprava povrchu místní komunikace na ulici Zeyerova, Alšova a Štursova
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2017 14.09.2017 10:00
Dodání ručního laserového měřiče vozidel
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2017 11.09.2017 10:00
Žižkovy kasárny Kroměříž - chráněná dílna nízkoprahové centrum v části budovy 02
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2017 06.09.2017 13:00
Oprava chodníku na ulici Vrobelova, Kroměříž
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2017 02.08.2017 14:00
Výměna výtahů v domově pro seniory U Moravy Kroměříž
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2017 17.07.2017 10:00
Kroměříž - Digitalizace MKMS
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2017 17.07.2017 10:00
Dodávka a montáž 2 ks rotátorů s výsuvnými zásuvkami pro MěÚ Kroměříž
Město Kroměříž
podlimitní Zadáno 21.06.2017 26.07.2017 11:00
Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Kroměříž
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2017 28.06.2017 10:00
Sociální zařízení Žlíbek - Těšnovice
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2017 28.06.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016