Profil zadavatele: Město Kroměříž

  • Název: Město Kroměříž
  • IČO: 00287351
  • Adresa:
    Velké náměstí 115/1
    76701 Kroměříž
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování projektové dokumentace: Kanalizace Těšnovice – prodloužení stoky „T“, 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2022 04.04.2022 10:00
Dodávky kancelářského nábytku a souvisejícího vybavení - rámcová smlouva
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2022 16.02.2022 10:00
Poskytování servisních služeb serverové a síťové infrastruktury
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2021 07.12.2021 10:00
Zpracování projektové dokumentace - "Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska"
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2021 12.10.2021 10:00
Protierozní opatření Těšnovice - výsadba
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2021 11.10.2021 10:30
Nákup výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2021 27.09.2021 10:00
Protierozní opatření Těšnovice - zemní práce
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2021 29.09.2021 10:30
Dodávka elektřiny na období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2023
nadlimitní Zadáno 14.09.2021 17.09.2020 14:20
Výkon TDS na stavbě Podzemní a polopodzemní kontejnery
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2021 25.08.2021 10:00
MODERNIZACE ZDROJE TEPLA – BD NÁMĚSTÍ MÍRU Č. P. 520, KROMĚŘÍŽ
podlimitní Zadáno 13.08.2021 31.08.2021 10:00
CYKLO opatření - Změna TDZ na ulici Na Lindovce a na ulici Lutopecká v Kroměříži
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2021 18.08.2021 09:00
Zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami na území města Kroměříže
nadlimitní Zadáno 02.08.2021 04.10.2021 12:00
Oprava místní komunikace na ulici Čelakovského, Elišky Krásnohorské v Kroměříži a v místní části Postoupky v lokalitě k Věžeckému potoku
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2021 17.08.2021 10:00
Úprava lesoparku a revitalizace vodní nádrže Hráza v Kroměříži - Mobiliář - OPAKOVANÉ ZADÁNÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2021 16.08.2021 10:00
PODZEMNÍ A POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY V MĚSTĚ KROMĚŘÍŽI
podlimitní Zadáno 30.07.2021 17.08.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ››