Profil zadavatele: Město Kroměříž

  • Název: Město Kroměříž
  • IČO: 00287351
  • Adresa:
    Velké náměstí 115/1
    76701 Kroměříž
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Hřiště Braunerova, Dolní zahrady - zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2022 10.08.2022 10:00
Bytový dům pro chráněné bydlení, Pavlákova ul., Kroměříž – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2022 02.08.2022 11:00
Kino Nadsklepí: stavebně technická obnova kulturní památky - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2022 23.05.2022 11:00
Parkování na ulici Zborovská, Kroměříž – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2022 20.04.2022 10:00
Rekonstrukce smuteční síně v Kroměříži – projektová dokumentace
podlimitní Zadáno 08.04.2022 04.05.2022 10:00
ÚPRAVA A ROZŠÍŘENÍ POŽÁRNÍCH ÚNIKOVÝCH CEST V DPS VÁŽANY
podlimitní Zadáno 25.03.2022 18.05.2022 10:00
Zpracování projektové dokumentace: Kanalizace Těšnovice – prodloužení stoky „T“, 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2022 04.04.2022 10:00
Dodávky kancelářského nábytku a souvisejícího vybavení - rámcová smlouva
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2022 16.02.2022 10:00
Poskytování servisních služeb serverové a síťové infrastruktury
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2021 07.12.2021 10:00
Zpracování projektové dokumentace - "Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska"
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2021 12.10.2021 10:00
Protierozní opatření Těšnovice - výsadba
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2021 11.10.2021 10:30
Nákup výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2021 27.09.2021 10:00
Protierozní opatření Těšnovice - zemní práce
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2021 29.09.2021 10:30
Dodávka elektřiny na období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2023
nadlimitní Zadáno 14.09.2021 17.09.2020 14:20
Výkon TDS na stavbě Podzemní a polopodzemní kontejnery
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2021 25.08.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10  ››