Profil zadavatele: Město Kroměříž

  • Název: Město Kroměříž
  • IČO: 00287351
  • Adresa:
    Velké náměstí 115/1
    76701 Kroměříž
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Bytový dům, Nám. Míru 520, Kroměříž – rekonstrukce ÚT a ZTI
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.06.2024 17.07.2024 10:00
Dodávka elektřiny na období 01.01.2025 – 31.12.2025
nadlimitní Zadáno 21.06.2024 21.06.2024 16:00
Dodávka zemního plynu na období 01.01.2025 – 31.12.2025
nadlimitní Zadáno 21.06.2024 21.06.2024 00:00
OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DOMU KULTURY V KROMĚŘÍŽI
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2024 05.06.2024 10:00
ZŠ Zachar – Úprava vnitřní kanalizace a odvodnění střech
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.05.2024 04.06.2024 10:00
Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž
podlimitní Hodnocení 15.05.2024 15.07.2024 10:00
Oprava elektroinstalace MŠ Páleníčkova Kroměříž
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.05.2024 23.05.2024 12:00
Rekonstrukce plynové kotelny – DZU Kroměříž, Lutopecká č. 1422
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2024 23.05.2024 09:00
ZŠ u Sýpek č. p. 1462 Kroměříž, rekonstrukce střechy nad učebnami
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.05.2024 22.05.2024 10:00
Rekonstrukce vodovodních rozvodů, UT a rekonstrukce vodovodní přípojky MŠ Mánesova
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.05.2024 21.05.2024 10:00
MŠ Mánesova 3766, Kroměříž – rekonstrukce střechy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.05.2024 17.05.2024 10:00
Parkování ulice Slovenského národního povstání, Kroměříž
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.05.2024 23.05.2024 11:00
Rekonstrukce koupelen v domově pro seniory U Moravy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2024 07.05.2024 10:00
MŠ Trávník – rekonstrukce budovy
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.04.2024 03.05.2024 10:00
Trávník, havarijní oprava dešťové kanalizace DV1-Š1-Nátok1
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.04.2024 29.04.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››