Profil zadavatele: Město Kroměříž

  • Název: Město Kroměříž
  • IČO: 00287351
  • Adresa:
    Velké náměstí 115/1
    76701 Kroměříž
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ÚPRAVA ŠKOLNÍ ZAHRADY - POLYFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.06.2015 26.06.2015 12:00
Aukce služebních vozidel
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2015 24.06.2015 12:00
: „Oprava fasády koplexu budov – č.p. 115, č.p. 114 a parc. č. 216/1 – dvorní části“ Kroměříž, ul. Prusinovského
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.04.2015 20.04.2015 00:00
Kancelářský papír – 2014 – II.
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2014 08.12.2014 11:00
Motorgenerátor pro projekt "Rozšíření a zálohování varovacího a vyrozumívacího systému města Kroměříž"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2014 11.11.2014 11:00
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2014 17.07.2014 13:00
Kancelářský papír – 2014 – I.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2014 20.05.2014 10:00
Rámcová smlouva na dodávky kancelářského nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2014 27.05.2014 13:00
Rámcová smlouva na dodávky IT vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2014 26.05.2014 13:00
Aukce - Kancelářský materiál 2014 III.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2014 12.05.2014 12:00
Aukce - Tonery 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2014 30.04.2014 10:00
Web města Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2014 11.04.2014 10:00
Spolupráca IC lokalít UNESCO, Ružomberok – Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2014 14.03.2014 09:00
AUKCE: IT technika pro Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2013 18.12.2013 12:00
Výroba a dodání měsíčníku Kroměřížský zpravodaj
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2013 23.12.2013 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016