Profil zadavatele: Město Kroměříž

  • Název: Město Kroměříž
  • IČO: 00287351
  • Adresa:
    Velké náměstí 115/1
    76701 Kroměříž
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová smlouva IT 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2016 01.09.2016 12:00
Územní plán Kroměříž (urbanistická soutěž o návrh)
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2016 31.10.2016 16:00
Multifunkční hřiště Kroměříž, místní část Trávník a sociální zařízení hřiště Trávník - 2. zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2016 15.06.2016 12:00
Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2016 02.06.2016 12:00
Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2016 02.05.2016 12:00
Prověření hospodaření a smluvních vztahů města Kroměříže a příspěvkových organizací a obchodních společností města Kroměříže
VZ malého rozsahu Zadáno 04.01.2016 25.01.2016 10:00
Dodávka aktivních prvků
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2015 11.12.2015 10:00
Rekonstrukce domu kultury Kroměříž včetně interiéru
podlimitní Zadáno 09.12.2015 21.01.2016 10:00
Dodávka VoIP telefonů
VZ malého rozsahu Zrušeno 08.12.2015 10.12.2015 12:00
Dodávka VoIP telefonů
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2015 10.12.2015 12:00
Lutopecny – revitalizační rybník
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.07.2015 15.07.2015 10:00
Rekonstrukce a modernizace podlah ZŠ Sýpky Kroměříž
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.07.2015 10.07.2015 09:00
ÚPRAVA ŠKOLNÍ ZAHRADY - POLYFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.06.2015 26.06.2015 12:00
Aukce služebních vozidel
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2015 24.06.2015 12:00
: „Oprava fasády koplexu budov – č.p. 115, č.p. 114 a parc. č. 216/1 – dvorní části“ Kroměříž, ul. Prusinovského
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.04.2015 20.04.2015 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016