Profil zadavatele: Město Kroměříž

  • Název: Město Kroměříž
  • IČO: 00287351
  • Adresa:
    Velké náměstí 115/1
    76701 Kroměříž
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Platební terminál
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2013 21.11.2013 13:00
Oprava mostu ev. č. 01-48-c-M03 přes potok Zacharka na ulici Na Hrázi v Kroměříži
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2013 28.11.2013 13:00
Rekultivace skládky Lutopecny
podlimitní Zadáno 12.11.2013 20.01.2014 10:00
Čištění výústního objektu a kanalizace v Kroměříži - m. č. Trávník
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2013 06.11.2013 12:00
Založení LBK Barborka
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2013 16.10.2013 12:00
Zajištění výkonu práv a povinností zadavatele podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2013 30.09.2013 16:00
Zateplení ZŠ Zachar Kroměříž - částečná výměna výplní otvorů objektu SO 01 učebnový blok
podlimitní Zadáno 13.09.2013 10.10.2013 10:00
Kroměříž - úprava středového ostrova okružní křižovatky nám. Míru
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2013 02.08.2013 12:00
Nákup služeb k zajištění realizace všech aktivit projektu „Zvýšení kvality řízení - Městský úřad Kroměříž II“
podlimitní Zadáno 01.07.2013 22.07.2013 12:00
Zakládání a rekonstrukce uličních stromořadí ve městě Kroměříži
podlimitní Zadáno 25.06.2013 12.07.2013 13:45
Sanace havárie způsobené neznámým pachatelem a likvidace ocelových nádrží s oxidovanými TTO na pozemcích p.č.334/1, 1015/5, 1447/3 v k.ú. Zdounky
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2013 12.07.2013 12:00
ÚPRAVA ZAHRADY A PLOTU MŠ MÁNESOVA, č.p. 3880, KROMĚŘÍŽ
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2013 02.07.2013 12:00
Oprava zdi SVČ Šipka Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2013 28.06.2013 12:00
ZATEPLENÍ A ÚPRAVA STŘECHY MŠ MÁNESOVA, č.p. 3880 V KROMĚŘÍŽI
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2013 03.06.2013 12:00
ZŠ Zachar - zateplení obvodového pláště
podlimitní Zrušeno 22.05.2013 17.06.2013 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016