Veřejná zakázka: Sanace havárie způsobené neznámým pachatelem a likvidace ocelových nádrží s oxidovanými TTO na pozemcích p.č.334/1, 1015/5, 1447/3 v k.ú. Zdounky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 19
Systémové číslo: P13V00000019
Evidenční číslo zadavatele: 355803
Počátek běhu lhůt: 20.06.2013
Nabídku podat do: 12.07.2013 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sanace havárie způsobené neznámým pachatelem a likvidace ocelových nádrží s oxidovanými TTO na pozemcích p.č.334/1, 1015/5, 1447/3 v k.ú. Zdounky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Provedení nezbytných opatření k nápravě dle § 42 odst. 4 zák.č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění - sanace havárie na pozemcích p.č.334/1, 1015/5, 1447/3 v k.ú. Zdounky, kdy není znám původce havárie a dle podnětu ze dne 7.8.2012 postoupeného ČIŽP Městskému úřadu Kroměříž hrozí závažné znečištění povrchových a podzemních vod.
Havárie je způsobena únikem pravděpodobně ropných látek z 5 ks nadzemních ocelových nádrží, jejich vlastník není rovněž znám.

Sanační práce jsou předpokládány na základě dokumentu „Závěrečná zpráva – Posouzení ekologické zátěže v prostoru nádrží společnosti Pila Lindner, a.s. ve Zdounkách“, zpracovaná ing. Romanem Vlčkem, leden 2013, a dále doplňku uvedené závěrečné zprávy zpracovaná ing. Romanem Vlčkem, červen 2013 v tomto rozsahu:


- zpracování projektové dokumentace na provedení sanace
- zajištění souhlasu příslušného drážního úřadu vzhledem na činnost v ochranném pásmu drah
- odstranění dřevin a příprava terénu – plocha cca 300 m2
- vyprázdnění nádrží (oxidované TTO, konzistence tuhého asfaltu, v nádrži číslo 5 pastovitá konzistence) – 5 ks nádrží, odhad objemu obsahu 60 m3 (hmotnost 75 t)
- zneškodnění odpadu z nádrží včetně dopravy
- vyzvednutí a odstranění ocelových nádrží – 1 ks délka 10 m, průměr 2,4m, 4 ks o délce 7 m, průměru 1,6m
- sanační odtěžba zeminy na ploše cca 240 m2 do hloubky 1 m (předpokládaný objem 240 m3 , předpokládaná hmotnost kontaminované zeminy cca 432 t

- úprava, zneškodnění a uložení kontaminované zeminy cca 432 t
- uložení odpadu v souladu se zákonem o odpadech a příslušnými vyhláškami
- posanační monitoring koncentrací RU C10-C40 v zemině, cílová hodnota 1000 mg.kg-1 suš. (použita hodnota kritéria „C-prům.“ z již zrušeného metodického pokynu MŽP, Věstník MŽP, srpen 1996)
- zemní práce – stabilizace svahů vytěženého prostoru

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 349 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Městský úřad Kroměříž,
Odbor životního prostředí
Velké náměstí 115
767 01 Kroměříž

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky