Veřejná zakázka: Rekonstrukce propustku P16 v ulici K Potoku – zhotovení stavby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 542
Systémové číslo: P23V00000043
Evidenční číslo zadavatele: VZMR/2022/2/22
Datum zahájení: 07.08.2023
Nabídku podat do: 16.08.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce propustku P16 v ulici K Potoku – zhotovení stavby
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce. Jedná se o rekonstrukci silničního propustku P16 v ulici K Potoku ve Vážanech u Kroměříže. Propustek je navržen jako monolitická železobetonová stavba (uzavřená rámová konstrukce) o průtočném otvoru šířky 2,00 m a výšky 1,35 m na betonových základech z betonu C25/30 XF3 a s železobetonovou římsou z betonu C25/30 XF3 osazenou zábradelním svodidlem o výšce min. 1,10 m. Pod nosnými částmi propustku bude položena vrstva podkladního betonu třídy C12/15 Xo v min. tloušťce 150 mm. U vtokového i výtokového čela bude zpevnění koryta z dlažby z lomového kamene do betonového lože, která bude vyspárována cementovou maltou M25 XF3. Zpevnění je navrženo v délce 2,30 na návodní straně a v délce 1,87 m na povodní straně a v šířce koryta 1,00 m. Zpevněné bude položeno ve sklonu 1:1.50 po bocích koryta do výšky propustku.
Součástí výstavby nového propustku je úprava stávajícího koryta na délce 35,81 m ve sklonu 0,90 % a úprava stávající komunikace v ploše 98 m2. Stávající komunikace bude v oblouku rozšířena tak, aby zde bylo možné projet vozidlem na svoz odpadu, příp. vozidlem IZS. Ze stávajícího koryta bude nutné odtěžit nános a zeminu na požadované výšky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 134 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mesto-kromeriz.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky