Veřejná zakázka: Trávník, havarijní oprava dešťové kanalizace DV1-Š1-Nátok1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 564
Systémové číslo: P24V00000015
Evidenční číslo zadavatele: VZMR/2024/2/08
Datum zahájení: 16.04.2024
Nabídku podat do: 29.04.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Trávník, havarijní oprava dešťové kanalizace DV1-Š1-Nátok1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava části dešťové kanalizace včetně šachet, které jsou v havarijním stavu i v nevhodném technickém provedení. Dešťová kanalizace začíná horskou vpustí (Nátok 1), lomí se v dešťové šachtě (DV1) a po cca 10 m končí v lomové šachtě (Š1), kde dále pokračuje pod krajskou silnicí II/367. Potrubí je silně deformované a netěsné v různých profilech. Šachty jsou popraskané, deformované a netěsné. Dešťové potrubí leží cca 2-3 m pod terénem většinou ve zpevněné ploše asfaltové komunikace. Účelem stavby je oprava stávající dešťové kanalizace výkopem s položením nového trubního vedení a oprava šachet. Stávající nátokový otvor bude rozšířen z průměru DN 500 na DN 600. Stávající potrubí DN 300-600 v prvním úseku bude vykopáno v délce 29,25 m a nahrazeno potrubím PVC SN 16. Stávající
šachta DV1 bude částečně vybourána, osazena přechodovou deskou s dešťovým děrovaným poklopem. Stávající šachta Š1 bude částečně vybourána, osazena přechodovou deskou včetně poklopu s rámem. Úsek v délce 9,45 m mezi šachtami DV1 a Š1 bude vykopán a osazen novým železobetonovým potrubím DN 800.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 123 766 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kroměříž

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mesto-kromeriz.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy