Veřejné zakázky města Kroměříže

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Kroměříž.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka informačního systému sociálních agend
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2023 05.10.2023 10:00
Parkování na ulici Zborovská, Kroměříž - technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.08.2023 31.08.2023 10:00
Rekonstrukce propustku P16 v ulici K Potoku – zhotovení stavby
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.08.2023 16.08.2023 10:00
Sportovní hala Kroměříž - projektová dokumentace
Město Kroměříž
nadlimitní Vyhodnoceno 04.08.2023 07.09.2023 10:00
REKONSTRUKCE BUDOVY S OPRAVOU STŘECHY A KROVU, VELKÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 33, KROMĚŘÍŽ
Město Kroměříž
podlimitní Vyhodnoceno 05.06.2023 30.06.2023 10:00
Nákup nízkoemisních vozidel pro Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.03.2023 29.03.2023 10:00
všechny zakázky