Veřejné zakázky města Kroměříže

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Kroměříž.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
MŠ Kroměříž, ul. Štěchovice 1361 – rekonstrukce a přístavba školky – zhotovení projektových dokumentací, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru
Město Kroměříž
podlimitní Příjem nabídek 30.01.2023 16.02.2023 10:00
„UMÍSTĚNÍ FVE NA VYBRANÉ BUDOVY MĚSTA KROMĚŘÍŽE“ – PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Město Kroměříž
podlimitní Příjem nabídek 30.01.2023 15.02.2023 10:00
Městský úřad Kroměříž, Velké náměstí 115, budova A – rekonstrukce plynové kotelny
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.01.2023 01.02.2023 09:00
Restaurátorské práce na vybraných sochách a sousoších v Kroměříži
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.01.2023 26.01.2023 13:00
Restaurátorské práce na objektech Kanovnických domů č.p. 27-31, Jánská ulice, Kroměříž
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.01.2023 19.01.2023 10:00
Polopodzemní kontejnery II. v Kroměříži – projektové práce, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.01.2023 16.01.2023 10:00
všechny zakázky