Veřejná zakázka: Stezka pro pěší a cyklistickou dopravu Kroměříž - Miňůvky - projekční práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 372
Systémové číslo: P20V00000027
Evidenční číslo zadavatele: VZMR/2020/2/10
Datum zahájení: 07.07.2020
Nabídku podat do: 31.07.2020 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stezka pro pěší a cyklistickou dopravu Kroměříž - Miňůvky - projekční práce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je

A, společné projektové dokumentace pro společné povolení (DUR + DSP) včetně inženýrské činnosti související s vydáním pravomocného stavebního povolení dle této dokumentace. Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a doplnění, v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů a dle požadavků příslušného stavebního úřadu, tak aby podle této dokumentace mohlo být vydáno stavební povolení. V dokladové části bude dokumentace doložená vyjádřením dotčených orgánů a správců inženýrských sítí.

B, zhotovení projektu pro provádění stavby (DPS)

Podkladem pro zpracování výše uvedených stupňů projektové dokumentace jsou:
A, Technická zpráva – mapový podklad pro projekt stavby cyklostezky Kroměříž – Postoupky
B, Fotodokumentace – 3 listy A3
C, Mapový podklad pro projektové stavby cyklostezky Kroměříž – Postoupky – 5 listů A3
D, Stanovisko Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Územního odboru Kroměříž, Dopravního inspektorátu k dokumentaci pro investiční záměr „Chodník, Kroměříž – Miňůvky“
E, Investiční záměr – Chodník Kroměříž – Miňůvky – dokladová část
F, Situační výkresy – Chodník Kroměříž – Miňůvky – 5 listů A3, 2 listy A4
G, Investiční záměr – Chodník Kroměříž – Miňůvky – průvodní zpráva
H, Audit bezpečnosti pozemních komunikací – Chodník, Kroměříž – Miňůvky, Investiční záměr, Hodnotící listy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna MěÚ Kroměříž, Velké náměstí 115/1
76701 Kroměříž

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky