Veřejná zakázka: Cyklostezka Kotojedy – Vážany

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 550
Systémové číslo: P24V00000001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.01.2024
Nabídku podat do: 08.02.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Cyklostezka Kotojedy – Vážany
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě nové společné stezky pro chodce a cyklisty mezi místními částmi města Kroměříže – Kotojedy a Vážany. Cyklostezka bude provedena z asfaltobetonu. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž vybudování dřevěné lávky přes vodoteč Kotojedka.

Cílem projektu je výstavba nové společné stezky pro chodce a cyklisty, díky čemuž dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy v dané lokalitě.

Technickým podkladem pro zpracování nabídky dodavatele je projektová dokumentace pro provádění stavby „Cyklostezka Kotojedy – Vážany s lávkou pro pěší a cyklisty“. Podle této projektové dokumentace se stavba člení na stavební objekty následovně:
SO 101 – CYKLOSTEZKA
SO 201 – LÁVKA
VNON – Vedlejší a ostatní náklady

Požadavky na rozsah předmětu plnění jsou podrobně specifikovány v technických podkladech, které jsou přílohou zadávací dokumentace č. 1 – Projektová dokumentace, v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou zadávací dokumentace č. 2, a dále v obchodních podmínkách veřejné zakázky – Smlouvě o dílo, která tvoří přílohu zadávací dokumentace č. 3.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 843 288 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kroměříž

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky