Veřejná zakázka: Parkování ulice Slovenského národního povstání, Kroměříž

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 567
Systémové číslo: P24V00000018
Evidenční číslo zadavatele: VZMR/2024/12
Datum zahájení: 06.05.2024
Nabídku podat do: 23.05.2024 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Parkování ulice Slovenského národního povstání, Kroměříž
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce. Předmětem stavebních prací je rozšíření kapacity parkování na ulici Slovenského národního povstání v Kroměříži. V prostoru navrhovaných ploch parkovišť bude provedena příprava pro nabíjecí stanice. Jsou navrženy 3 parkovací plochy s kolmým stáním délky 4,5 m s možností převisu nad travnatou plochu 0,5 m a 2 odstavné pruhy pro osobní automobily šířky 2,0 m podél jednosměrných komunikací mezi ulicemi ČSA a SNP. Celková navržená kapacita činí 61 parkovacích míst a 8 odstavných míst.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 946 138 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kroměříž

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadavatel upřednostňuje elektronické podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje (dále jen „EZAK“) dostupného na internetové adrese www.ezak.cz, nebo přímo na adrese: https://ezak.mesto-kromeriz.cz.
Zároveň je možné nabídky podávat v listinné podobě osobně, poštou nebo jinou obdobnou službou na kontaktní adresu zadavatele: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž.

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy