Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vegetační úpravy v ulici Kollárova, Kroměříž
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2018 01.10.2018 10:00
Oprava chodníku na ulici Kotojedská II. etapa, Kroměříž
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2018 01.10.2018 10:00
Dodávka osobního automobilu nižší třídy
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2018 01.10.2018 10:00
Zpracování analýzy kvality ovzduší a měření hluku v Kroměříži
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2018 17.09.2018 10:00
Multifunkční sportovní hřiště, Kroměříž - Kotojedy
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2018 17.09.2018 10:00
Účelová komunikace města Kroměříž - stavební údržba mostu přes potok Kotojedka na parc. č. 337/6 a 337/15 v k.ú. Drahlov u Jarohněvic
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2018 12.09.2018 11:00
Oprava chodníku na ulici Gorkého, Kroměříž - ÚSEK 3,6 a 7
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2018 12.09.2018 11:00
Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži
Město Kroměříž
podlimitní Zadáno 28.08.2018 25.09.2018 09:00
Kroměříž - Rozšíření MKMS
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2018 15.08.2018 10:00
Plán udržitelné městské mobility Kroměříž
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2018 13.08.2018 11:00
Oprava povrchu místní komunikace na ulici Alšova, Kroměříž - II. etapa
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2018 03.07.2018 11:00
Územní plán Kroměříž
Město Kroměříž
nadlimitní Zadáno 01.06.2018
Odstranění objektů a hospodářských budov v lokalitě Dolní Zahrady, ul. U Zámečku v k.ú. Kroměříž
Město Kroměříž
podlimitní Zadáno 01.06.2018 14.06.2018 11:00
Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži
Město Kroměříž
podlimitní Zrušeno 01.06.2018 21.06.2018 10:00
Křižovatka Havlíčkova - Albertova, zpracování projektové dokumentace
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2018 28.06.2018 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016