Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odstranění objektů a hospodářských budov v lokalitě Dolní Zahrady, ul. U Zámečku v k.ú. Kroměříž - II. etapa
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2019 24.09.2019 10:00
Oprava dlážděného krytu chodníku na ulici Havlíčkova, Kroměříž
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2019 12.08.2019 12:00
Oprava krytu chodníku na ulici Lutopecká a oprava chodníku na ulici Na Lindovce, Kroměříž
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2019 14.08.2019 13:00
Kroměříž - Oprava krytu komunikace na ulici Generála Svobody
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2019 14.08.2019 11:00
Stavební údržba mostu ev. č. M12 přes Věžecký potok na parc. č. 178/5 v k.ú. Postoupky
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2019 08.08.2019 10:00
Nákup materiálu a zařízení pro aktivity MA21
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2019 02.08.2019 10:00
Kroměříž - Rozšíření a digitalizace MKMS
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2019 06.08.2019 10:00
Dodávka služebního vozidla Městské policie Kroměříž se speciální úpravou
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2019 08.07.2019 10:00
Podzemní a polopodzemní kontejnery - projektové práce
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2019 24.06.2019 11:00
Workoutové hřiště na Hanáckém náměstí v Kroměříži
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 18.06.2019 10:00
Výroba a dodání měsíčníku Kroměřížský zpravodaj - rámcová smlouva
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2019 03.06.2019 10:00
Realizace zvýšení bezpečnosti: PŘECHOD V KŘIŽOVATCE MORAVSKÁ – VROBELOVA, ZASTÁVKY MHD DS VÁŽANY - KROMĚŘÍŽ
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2019 31.05.2019 10:00
Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, Kroměříž
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2019 21.05.2019 13:00
Obnova technologického centra města Kroměříže
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2019 21.05.2019 10:00
Zabezpečovací práce, jimiž se předchází bezprostředně hrozícím důsledkům havárie na skládce Zachar
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2019 15.05.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016