Veřejná zakázka: Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž − zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 515
Systémové číslo: P23V00000016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.03.2023
Nabídku podat do: 30.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž − zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve:
- vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DSP) – dle odst. 2.1. Smlouvy o dílo,
- vypracování Studie řešení interiéru – dle odst. 2.2. Smlouvy o dílo,
- výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání společného povolení – dle odst. 2.3. Smlouvy o dílo,
- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – dle odst. 2.4. Smlouvy o dílo,
- vypracování dokumentace interiéru (DINT) – dle odst. 2.5. Smlouvy o dílo, a
- výkon autorského dozoru (AD) v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavby – dle odst. 2.6 Smlouvy o dílo.

Požadavky na rozsah předmětu plnění jsou specifikovány v technických podkladech – Materiálně technický standard pro službu domova se zvláštním režimem, který je přílohou zadávací dokumentace č. 1, Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb péče v rámci Národního plánu obnovy, které jsou přílohou zadávací dokumentace č. 2, a v obchodních podmínkách veřejné zakázky – Smlouvě o dílo, které tvoří přílohu zadávací dokumentace č. 3.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kroměříž

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mesto-kromeriz.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky