Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava vozovky na ulici Kaplanova, Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2018 24.05.2018 10:00
Herní prvky na dětská hřiště - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2018 15.05.2018 10:00
DODÁVKA DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO SDH KROMĚŘÍŽ
podlimitní Zadáno 26.04.2018 17.05.2018 10:00
Stavební úpravy sociálních zařízení MŠ Štítného
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2018 02.05.2018 12:00
Stavební úpravy WC družiny ZŠ Zámoraví
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2018 02.05.2018 12:00
Dodávka osobních vozidel nižší třídy
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2018 26.03.2018 10:00
Vzdělávací kurzy pro zaměstnance Městského úřadu v Kroměříži - opakované zadání
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.03.2018 21.03.2018 10:00
„REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ V UL. VODNÍ, FARNÍ A DOBROVSKÉHO V KROMĚŘÍŽI“ – 1.,2. ETAPA
podlimitní Zadáno 20.02.2018 29.03.2018 10:00
Zpracování digitálních povodňových plánů města a ORP Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2018 28.02.2018 10:00
Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2018 26.02.2018 12:00
Oprava chodníku na ulici Kotojedská I. etapa, Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2018 19.02.2018 10:00
Oprava úseku komunikace a chodníku na ulici Čelakovského, Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2018 21.02.2018 10:00
Nákup spotřebního materiálu a hmotného majetku pro aktivity MA21 - opakované zadání
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.02.2018 15.02.2018 10:00
Dodání herních prvků a jejich montáž na hřištích v Kroměříži a místních částech
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2018 22.01.2018 10:00
Centrální nákup elektrické energie
nadlimitní Zadáno 16.11.2017 18.12.2017 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8 9 10  ››